چند خبر کوتاه از اداره آموزش و پرورش دزفول

کارشناس آموزش ابتدایی دزفول آقای مصطفی چگنی زاده خبر داد که:
*مرکز آموزش وتوانبخششی مشکلات ویزه یادگیری در مقطع ابتدایی در آیندهای نزدیک در دزفول ایجاد می گردد.
*زنگ بصیرت در شیفت های صبح وعصر در کلیه مدارس ابتدایی جهت گرامی داشت هفته بصیرت و ولایت نواخته شد.
*در اولین جلسه اختصاصی مدیران دبستان های مقطع ابتدایی شهرستان دزفول  از مدیران ومعلمانی که در جشنواره استانی رتبه های برتر را کسب نموده اند تقدیر وهدایایی به این بزرگواران اهدا گردید که عبارتند از :
۱- عبدالحمید اقتداری فر            مدیر دبستان فرهنگیان
۲- محمد نمد مال                      معاون دبستان فرهنگیان
۳- حکیمه هادیان                     مدیر دبستان درخشان
۴- شهین باسره                        معاون دبستان درخشان
۵-محمدرضا جاهد                    آموزگار  پایه سوم
۶-عفت پیری                           آموزگار   پایه اول
۷- حمیده حسین پور                آموزگار  پایه دومدیدگاهها بسته شده است.